polityka prywatności

§ 1 [Definicje]

 • Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej lub więcej usług oferowanych przez Administratora.
 • Strona – strona internetowa soultaker.pl obsługiwana przez Administratora.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE.
 • Administrator – Zespół SoulTaker, którego przedstawicielem prawnym jest firma SkyShipping z siedzibą w Wadowicach, Polska, przy ul. Spółdzielców 6, 34-100 Wadowice, NIP: 5512580871.
 • Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności.

§ 2 [Polityka Prywatności]

Kładziemy duży nacisk na zachowanie poufności danych i ochronę prywatności naszych fanów i klientów. Dlatego przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych i ustanowiliśmy politykę, która określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w bezpieczny i zgodny z prawem sposób. Jesteśmy świadomi, jak ważna jest ochrona prywatności, dlatego podejmujemy wszelkie środki, aby zabezpieczyć ich dane osobowe i zapewnić im spokojne i bezpieczne korzystanie z naszych usług.

§ 3 [Co to są dane osobowe?]

Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony, przykłady danych osobowych to imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP lub informacje zawarte w koncie e-mail. Aby zapewnić pełną funkcjonalność naszych usług, dane osobowe mogą być przechowywane w plikach cookie lub innych technologiach, które są implementowane przez Administratora na urządzeniach lub stronach internetowych używanych przez Klienta do korzystania z usług. Dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych Klientów i podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony ich danych osobowych.

§ 4 [Podstawy i cele przetwarzania]

Aby przetwarzać dane osobowe, musi istnieć odpowiednia podstawa prawna. Zgodnie z RODO, istnieje kilka rodzajów takich podstaw prawnych do przetwarzania danych. W przypadku korzystania z usług soultaker.pl istnieją trzy podstawowe rodzaje:

 1. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w celu: wykonywania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub zawarcia umowy, której stroną jest ta osoba, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, rozpatrywania reklamacji.
 2. Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu: oferowania i obsługi własnych produktów lub usług, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących Administratorowi, analiz i statystyk, marketingu Administratora i innych podmiotów, szczególnie w związku z reklamą behawioralną.
 3. Przetwarzanie danych na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu: przekazywania informacji o zmianach w Umowie, Regulaminie, nazwie, adresie lub siedzibie, potwierdzania przyjęcia reklamacji i udzielania na nią odpowiedzi na wskazany adres e-mail, prowadzenia bezpośredniego marketingu własnych produktów lub usług Administratora. Bezpośredni marketing może być prowadzony za pomocą środków elektronicznych, takich jak e-mail, lub urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak dekodery, telefony, tablety itp.

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje jedna z podstaw dopuszczonych przez RODO, a cel przetwarzania będzie odpowiednio dostosowany do danej podstawy, zgodnie z powyższym opisem.

§ 5 [Zakres zbieranych danych osobowych]

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Informacje dotyczące uwierzytelniania i identyfikacji Użytkownika, w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz świadczenia usług.
 • Dane logowania, w tym nazwa użytkownika i zakodowane hasło (nie mamy dostępu do Waszych haseł) w celu uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia bezpiecznego dostępu do konta użytkownika.
 • Dane płatności (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatnicze od zewnętrznych dostawców usług płatniczych),
 • Dane identyfikacyjne płatnika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz dane płatności), numer identyfikacyjny zamówienia oraz szczegóły wybranych przez użytkownika produktów.

Dane te są zbierane w celu przetwarzania i realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej oraz potencjalnej analizy wewnętrznej i raportowania.

§ 6 [Okres przechowywania danych osobowych]

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny do:

 • Zapewnienia obsługi posprzedażowej,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi,
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami na podstawie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania przez osobę, której dane dotyczą.

§ 7 [Prawa Użytkownika]

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji na ten temat.
 • Prawo do sprostowania danych, jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub do przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub innego organu nadzorczego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Wszystkie powyższe prawa mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

§ 8 [Dane dotyczące aktywności]

Podczas wizyty na Stronie automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkownika, w tym adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach bezpieczeństwa, administracyjnych i statystycznych.

Transmisja danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami są szyfrowane i odbywają się za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

§ 9 [Pliki cookie]

Administrator Strony używa plików cookie. Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez Stronę, które zazwyczaj zawierają informacje odpowiadające celowi danego pliku, z którego Użytkownik korzysta na Stronie. Administrator używa dwóch rodzajów plików cookie: Sesyjne pliki cookie – które są trwale usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika, oraz Trwałe pliki cookie – które pozostają na urządzeniu Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki do momentu ich usunięcia. Pliki cookie, zarówno sesyjne, jak i trwałe, nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Mechanizm plików cookie nie zbiera żadnych danych osobowych. Użytkownicy mają możliwość zmiany ustawień plików cookie w dowolnym momencie, określając warunki ich przechowywania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Zmiana tych ustawień może jednak wpłynąć na dostępność niektórych lub wszystkich funkcji Strony. Strona używa plików cookie do uwierzytelniania Użytkownika na stronie Strony, utrzymywania sesji, dostosowywania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk w celu optymalizacji użyteczności Strony.

§ 10 [Odbiorcy danych]

W związku ze świadczeniem usług, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług IT, banki, operatorzy płatności oraz inne podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.

Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być również ujawniane innym podmiotom w celach własnych, w tym marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika odpowiednim organom lub osobom trzecim, które zgłoszą taki wniosek, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11 [Kontakt w sprawie danych osobowych]

Wszelkie zgłoszenia lub wnioski dotyczące danych osobowych mogą być zgłaszane Administratorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@soultaker.pl

 
Back to Top