Regulamin

§ 1 [Postanowienia Ogólne]

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie soultaker.pl, która prezentuje twórczość zespołu oraz oferuje sprzedaż produktów zespołu SoulTaker i dostęp do treści zawartych na tej stronie. Korzystając z tej strony, Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków tego regulaminu oraz akceptuje politykę prywatności.

§ 2 [Definicje]

 • Strona – strona internetowa soultaker.pl, na której zamieszczono niniejszy regulamin, działająca jako wizytówka zespołu i sklep internetowy oferujący różne produkty związane z zespołem SoulTaker.
 • Użytkownik/Klient – osoba odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jej poszczególnych funkcji, lub osoba, która dokonała zakupu za pośrednictwem Strony.
 • Produkt – każdy przedmiot oferowany do sprzedaży na stronie soultaker.pl.
 • Usługi – wszystkie usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Strony, w tym sprzedaż produktów zespołu SoulTaker.
 • Zamówienie – wybór produktów dokonany przez Użytkownika w celu zakupu za pośrednictwem strony soultaker.pl.
 • Administrator – Zespół SoulTaker, którego prawym przedstawicielem jest firma SkyShipping z siedzibą w Wadowicach, Polska, przy ul. Spółdzielców 6, 34-100 Wadowice, NIP: 5512580871.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze strony soultaker.pl.

§ 3 [Usługi Świadczone przez Stronę]

 1. Sklep Internetowy
  1. Administrator oferuje różne produkty dostępne do zakupu przez Użytkownika na stronie soultaker.pl.
  2. Użytkownik wybiera produkty, umieszcza je w koszyku, a następnie przechodzi do płatności, wybierając jedną z dostępnych opcji płatności. Po finalizacji zakupu Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.
  3. Produkty oferowane na stronie mogą się różnić w zależności od dostępnych opcji.
  4. Administrator jest dostępny do pytań lub komentarzy za pośrednictwem wskazanych kanałów komunikacji.
  5. Użytkownik może, ale nie musi, tworzyć konto na stronie, aby dokonać zakupu.
  6. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane w celu finalizacji zamówienia i otrzymania potwierdzenia na podany adres e-mail. Wymagane pola to:
   • Imię
   • Nazwisko
   • Kraj/Region
   • Adres (ulica, numer budynku/mieszkania)
   • Kod pocztowy
   • Miasto
   • Numer telefonu
   • Adres e-mail
   • Dodatkowe informacje (opcjonalne uwagi do zamówienia)

§ 4 [Produkt]

Produkty dostępne na stronie soultaker.pl są wykonywane przez zewnętrznych dostawców, z wykorzystaniem możliwie jak najwyżej jakości materiałów. Czas produkcji i dostawy zamówionych produktów może się różnić i zostanie przekazany Użytkownikowi po złożeniu zamówienia. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, które naruszają przepisy prawa, normy społeczne lub etykę zawodową. W takich przypadkach Użytkownik zostanie powiadomiony, a wszystkie płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o rachunku Użytkownika. Komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem w sprawie zamówień produktów będzie prowadzona w języku polskim, chyba że uzgodniono inaczej.

§ 5 [Płatności]

 1. Koszty wysyłki różnią się w zależności od kraju docelowego i liczby zamówionych produktów. Dokładna opłata za wysyłkę zostanie wyświetlona podczas procesu realizacji zamówienia.
 2. Cena produktu jest wyświetlana przy każdym przedmiocie na stronie.
 3. Płatność musi zostać dokonana przez Użytkownika przed wysyłką zamówionego przedmiotu.
 4. Koszty wysyłki obejmują wszystkie usługi świadczone przez Administratora w celu dostarczenia zamówienia, w tym pakowanie i wysyłkę produktów.
 5. Płatność za usługi świadczone przez Administratora odbywa się za pośrednictwem bezpiecznych systemów płatności. Płatność jest uznana za przyjętą przez Administratora w momencie zaksięgowania jej na wewnętrznym koncie, co oznacza rozpoczęcie umowy między Użytkownikiem a Administratorem na dostarczenie zamówionych produktów. Dowód płatności powinien wyraźnie wskazywać na konkretny produkt lub usługę, do której się odnosi.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu ułatwienia płatności i realizacji zamówienia. Dane są bezpiecznie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 7. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich transakcji. Wszystkie operacje są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z płatnością, Użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta za pomocą formularza kontaktowego na stronie lub bezpośrednio na podany adres e-mail.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub podejrzeń o próby oszustwa.

§ 6 [Zakres Odpowiedzialności]

 1. Strona soultaker.pl jest przeznaczona dla szerokiej publiczności i ma na celu prezentację twórczości zespołu i oferowanie produktów związanych z zespołem SoulTaker. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, urazy lub inne negatywne emocje spowodowane treściami dostępnymi na stronie. Korzystając z usługi, Użytkownik akceptuje pełną odpowiedzialność za swoje doświadczenia związane z treściami na stronie.
 2. Administrator soultaker.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z używaniem naszych produktów poza ich zamierzonym przeznaczeniem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieodpowiedniego użycia produktów zakupionych na stronie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, które mogą uniemożliwić dostęp do strony lub opóźnić przetwarzanie zamówień lub dostawę.
 5. Administrator nie świadczy usług medycznych i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne związane z używaniem naszych produktów.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy e-mail podczas procesu zamówienia, co może skutkować brakiem dostarczenia potwierdzeń zamówień lub innych komunikatów.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika przed, w trakcie lub po korzystaniu z usługi ani za niezadowolenie z zakupionych produktów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i działania.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie z powodu niewłaściwego korzystania z usługi lub niemożności korzystania z usługi lub jej funkcjonalności.

§ 7 [Własność Intelektualna]

 1. Wszystkie obrazy, projekty, grafiki i inne materiały wygenerowane przez Administratora dla soultaker.pl są własnością Administratora i są chronione prawem autorskim bądź zostały uzyskane zgody na ich użycie.
 2. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie, reprodukcja lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na tej stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora jest surowo zabronione i będzie podlegać sankcjom prawnym.
 3. Wszystkie dodatkowe materiały używane na stronie, takie jak ikony, bądź zdjęcia stockowe lub czcionki, są wykorzystywane na podstawie licencji komercyjnych, zgodnie z odpowiednimi warunkami tych licencji.
 4. Naruszenie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie będzie skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym, ale nie wyłącznie, wszczęciem postępowania sądowego, odpowiedzialnością za wszystkie koszty sądowe i odszkodowania finansowe.

§ 8 [Prawo do odstąpienia i wysyłka]

 1. Umowa między Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta po zaksięgowaniu płatności za zamówienie i kończy się po wysłaniu i dostarczeniu zamówionego produktu na podany przez Użytkownika adres. Dokonując płatności, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Użytkownik ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Po tym czasie należy nienaruszony produkt odesłać na własny koszt pod adres podany przez Administratora w wiadomości email. Administrator zwraca koszty produktu, po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.
 3. W przypadku uszkodzonego produktu lub błędu produkcyjnego oferujemy bezpłatną wymianę lub zwrot pieniędzy, jeśli zgłoszenie zostanie dokonane w ciągu 30 dni od dostarczenia produktu. W takim przypadku prosimy o przesłanie zdjęcia produktu oraz opisu problemu na nasz adres e-mail: kontakt@soultaker.pl
 4. Istnieje tolerancja na niewielkie różnice w opakowaniu. Drobne różnice nie będą uznawane za wady.
 5. Jeśli paczka nie zostanie odebrana przez Użytkownika, możliwe jest ponowne wysłanie, ale za dodatkową opłatą. Prosimy o uczciwość – jeśli wiesz, że nie będzie Cię w domu, podaj alternatywny adres dostawy, gdzie ktoś na pewno odbierze paczkę.
 6. Po 30 dniach od wysyłki, zamówienie zostanie uznane za zrealizowane.
 7. W sytuacjach, gdy problem z dostawą lub uszkodzeniem produktu leży po stronie dostawcy, Administrator nie ponosi pełnej odpowiedzialności, ale zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich kroków w celu rozwiązania problemu, takich jak ponowne wysłanie produktu.
  Pamiętaj, zawsze się można dogadać, nam też zależy abyś był zadowolony 🙂
 8. W przypadku zgłoszenia problemu po 30 dniach od daty dostawy, Administrator zastrzega sobie prawo do zignorowania reklamacji.

§ 9 [Naruszenie zasad]

Administrator ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z usługi (lub usunięcia konta Użytkownika) w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa, co skutkuje rozwiązaniem umowy bez możliwości zwrotu opłaty za usługę.

§ 10 [Polityka Prywatności i Polityka Cookie]

 1. Zasady ochrony danych osobowych Użytkownika są określone w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookie, które są dostępne na stronie soultaker.pl.
 2. Korzystając z usługi, Użytkownik akceptuje treść Polityki Prywatności oraz Polityki Cookie.
 3. Administrator ma wyłączne prawa do treści opublikowanych na Stronie. Żadna treść nie może być kopiowana, ulepszana, rozpowszechniana, pobierana, przekazywana, sprzedawana ani w inny sposób wykorzystywana w całości lub w części bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi.

§ 11 [Postanowienia końcowe]

 1. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego dostarczenie do Użytkownika nastąpi poprzez umieszczenie nowej treści na Stronie.
 3. Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą realizowane zgodnie z jego poprzednimi postanowieniami.
 4. Korzystając z Usługi, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 5. Prawo polskie jest właściwym prawem do oceny skutków stosowania Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Back to Top